DOKUMENTY - NIEZAPOMINAJKA EŁK

Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku
Przejdź do treści

Menu główne:

REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Miejskie Przedszkola Publiczne:
- Miejskie Przedszkole "Perełka" w Ełku, ul. Armii Krajowej 4,    87 732 64 84
- Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku, ul. Słowackiego 18,   87 610 21 85
- Miejskie Przedszkole i Żłobek " Ekoludki" w Ełku, ul. Kilińskiego 48,   87 732 64 30
- Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku, ul. Popiełuszki 6,    87 732 64 71
- Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku, ul. Kajki 8a,  87 732 64 75
przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
- Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku, ul. Toruńska 8a,   87 732 67 60
- Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku, ul. Dobrzańskiego 3, 87 610 33 96
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1,   87 732 64 14
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki", ul. Małeckich 1,   87 732 60 20
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1,   87 732 60 40
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku, ul. Prof. Wł. Szafera 2,  87 732 60 50
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku, ul. Św. M.M. Kolbego 11,  87 732 60 71
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6, ul. Suwalska 15,   87 732 63 70
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, ul. J. Piwnika Ponurego 1,  87 732 63 99
Telefon kontaktowy
87 732 6145 / 87 732 6175
Adres e-mail
um@um.elk.pl

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH
1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają deklaracje o kontynuacji
wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w przedszkolach, szkołach do których uczęszczają ich dzieci w terminie 17.02.2020 - 21.02.2020
2. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.
KRYTERIA NABORU:
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk obowiązują:
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W/w kryteria mają jednakową wartość.
Ustalona wartość: każde kryterium - 60 pkt
oraz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełnijącego) obowiązują kryteria określone w uchwale XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018r.:
1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności
gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;
2) podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych
przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 pkt;
3) ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji -10 pkt;
4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 8 godzin dziennie - 10 pkt;
5) specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie kandydata - 10 pkt.
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk
Miejsce odbioru
Formularze dokumentów są udostępnione w przedszkolach publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.
Wymagane Dokumenty
  Opłaty
  Nie podlega opłacie
  Tryb odwoławczy
  Zgodnie z harmonogramem

  Podstawa prawna
  • Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) z dnia 14 grudnia 2016 r.,
  • uchwała NR XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 r.
  • uchwała NR VI.55.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  • zarządzenie NR 413.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r.,
  • zarządzenie NR 414.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r.
  Załączniki
  Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku
  ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk, tel. 87 6102185, mpn3elk@gmail.com
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego