Ogłoszenia - NIEZAPOMINAJKA EŁK

Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku
Przejdź do treści

Menu główne:

OGŁOSZENIA
Szanowni Państwo –
- Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” w Ełku w roku 2020/2021
Dnia 7 września 2020 r. wreszcie otwieramy nasze przedszkole.
Dziękujemy Państwu za zrozumienie zaistniałej sytuacji związanej z przedłużającymi się pracami ekip remontowo-budowlanych dotyczącej termomodernizacji budynku oraz za te cztery dni cierpliwości.
W obliczu pandemii podejmujemy wszelkie działania minimalizujące ryzyko zachorowań dzieci oraz pracowników przedszkola, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, i GIS. Dołożymy wszelkich starań by funkcjonowanie przedszkola przebiegało z zachowaniem „reżimu” sanitarnego.
Wszelkie sprawy prosimy kierować w formie elektronicznej na adres przedszkola mpn3elk@gmail.com lub telefonicznie 87 610 21 85.
Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” jest czynne od 6:00 do 17:00.
Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach 6:00 – 8:00
Dzieci należy odebrać z przedszkola w godzinach 14:30 – 17:00
Prosimy o  dostarczenie do dnia 7 września 2020 r. obowiązkowego, pisemnego oświadczenia, które jest dostępne na naszej stronie internetowej oraz na podanej przez Państwa poczcie e-mailowej.
Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko/dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
Dziecko z objawami chorobowymi tj. katar, kaszel, osłabienie itp. nie zostanie przyjęte do przedszkola.
Rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do odebrania telefonu i natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola, jeśli w ciągu dnia pojawią się symptomy choroby.

Prosimy  o uaktualnianie swoich danych kontaktowych (telefony, adresy itp).
Po dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu wymagane będzie oświadczenie rodziców o stanie zdrowia dziecka.
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:
1. Przyprowadzenie  dziecka odbywa się w godzinach 6:00 – 8:00.
2. Do przedszkola wchodzi określona liczba osób z zachowaniem dystansu 1,5m
3. Do przedszkola wprowadza wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola a rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi przechodzi do szatni – „Strefy rodzica” - po zdjęciu okrycia wierzchniego i przekazuje wychowawcy grupy.
Odbieranie dziecka z przedszkola:
1. Odebranie dziecka z przedszkola odbywa się w godzinach: 14:30 – 17:00
2. Przez domofon powiadamiamy o swoim przybyciu po dziecko następującą grupę:
           SŁONECZKA - 1
            MOTYLKI - 2
            BIEDRONKI – 3
            WIWIÓRKI – 4
            SMERFY – 5
            w godzinach:  16:00 – 17:00  w grupie:
            MOTYLKI – 2

3. Dziecko sprowadza personel niepedagogiczny, nauczyciel.
4. Rodzice/opiekunowie czekają w szatni lub w miejscach do tego wyznaczonych.
Uwaga!
Na terenie przedszkola ( w „Strefie Rodzica”) obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz używania rękawiczek bądź płynu do dezynfekcji rąk (rodziców/opiekunów) oraz maseczki u dziecka powyżej 4 r. ż.)
Prosimy Państwa o przeglądanie informacji/ogłoszeń na stronnie internetowej i Facebooku przedszkola oraz na podanej przez Państwa pocznie e-mailowej.
             
                                                           Z wyrazami szacunku
Oświadczenie Rodziców                                                                                                              
Katarzyna Skolmowska
Dyrektor
Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” w Ełku

 INFORMACJA
 
 
Informujemy rodziców/opiekunów, iż od dnia 25 maja 2020 r. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku
 
będzie funkcjonować na innych zasadach, wskazanych w wytycznych  MEN, GIS i MZ.
 
Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS z przedszkola w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice/opiekunowie  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
 
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.
 
 
Od dnia 25 maja 2020 r., planowane jest uruchomienie funkcji opiekuńczej w Miejskim Przedszkolu „Niezapominajka” w Ełku.
 
W związku z powyższym, prosimy rodziców/opiekunów o zapoznanie się z obowiązującymi dokumentami:
 
- z harmonogramem etapów wznawiania opieki przedszkolnej,
 
- z kryteriami przyjęcia dziecka na wznowioną opiekę przedszkolną
 
- procedurami wznowienia funkcji opiekuńczej przedszkola w okresie epidemii,
 
- z wnioskiem wraz z załącznikami.
 
Wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone zostają na stronie internetowej przedszkola wraz z załącznikami.
 
Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej wraz z załącznikami, rodzice/opiekunowie pobierają ze strony internetowej przedszkola i składają w formie elektronicznej na adres: mpn3elk@gmail.com  lub w wejściu do budynku przedszkola w skrzynce pocztowej obok drzwi Kancelarii przedszkola. Rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych zostaną poinformowaniu telefonicznie bądź drogą e-mailową w terminie podanym w harmonogramie.
 
                                                                                  Z wyrazami szacunku
 
           Katarzyna Skolmowska
 
                                                                                                                                                           Dyrektor   
 
Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” w Ełku
Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku
ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk, tel. 87 6102185, mpn3elk@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego